โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของเรา ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 24 ณ จังหวัดขอนแก่น
แกะสลักผักผลไม้ (ม.4 - 5) <<<เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทนภาค)
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4 - 5 <<<เหรียญทอง ชนะเลิศ (ตัวแทนภาค)
ประกวดสื่อครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม <<<เหรียญเงิน ชนะเลิศ (ตัวแทนภาค)
โครงงานศิลปะ ชั้น ม.1 - 2 <<<เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 (ตัวแทนภาค)
การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ม.1 - 2) <<<เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 (ตัวแทนภาค)
ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ชั้น ม.1 - 5 <<<เหรียญทอง อันดับที่ 7
งานประดิษฐ์จากใบตอง ชั้น ม.4 - 5 <<<เหรียญทอง อันดับที่ 4
แกะสลักผักผลไม้ (ม.1 - 2) <<<เหรียญทอง อันดับที่ 6
ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.1 - 2) <<<เหรียญเงิน อันดับที่ 8